Taggad: Persona

eLearning Blueprints – del 1

blueprint lighthouse bootstrapper

Att skapa interaktiva, pedagogiskt riktiga läromedel för engagerade deltagare; att se dem ta sig an innehållet och utveckla sina kunskaper är något av det mest tillfredsställande man kan ägna sig åt.

Det här är första delen i en serie om hur du som kund, projektägare eller projektledare planerar och förbereder din arbetsgrupp, dina deltagare och inte minst viktigt – din kund för ett eLearningprojekt.

Mottagaren

Det enda du kan vara övertygat säker på när det gäller dina mottagare i.e. deltagare eller användare är att du aldrig säkert kan förutse eller kontrollera deras reaktion eller förståelse för ditt digitala läromedel.

Även om denna dystopi kan sänka projektets inledande optimism är insikten värdefull då den tvingar dig att planera, prova, testa, fråga, planera om och framför allt formalisera ditt projekt innan du låter kreatörerna sätta tänderna i dina Blueprints och likt påtända schnausrar påbörjar sin högst egensinniga och ramsprängande förvanskning av kundens, projektägarens och din vision och andemening.

För om du inte tillbringar i runda slängar en fjärdedel av projektets totala arbetstimmar att ta reda på, testa, konkretisera och som sagt formalisera kommer ni alla till sist springa vilse i hundgården och det hela slutar med att alla skäller på varandra, kunden sätter koppel på er och tvingar er i värsta fall till CC (content castration).

Det gäller att initialt alltså inte tänka utanför boxern.
Förlåt, jag ska sluta nu.

Alltså: gör din läxa!

 1. Fråga, fråga och fråga uppdragsgivaren vilka som är projektets olika mottagare.
 2. Tro inte fullt och fast på vad du får reda på – ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Själv, med hundra marknadsstudenter, med dyra Byrån på Fina Gatan eller med statistik. Eller alla fyra.
 3. Använd all insamlad fakta på två sätt: som demografiska variabler (ålder, kön, yrke etc.) och för att skapa en Persona.
  Det första är ganska enkelt förutsatt att du lyckas övertyga kunden att hens syn på sina målgrupper kanske inte är ”alla” eller ”mellan 15 – 70”.  Går inte det får du lösa det genom att dela upp mottagarna i subgrupper – och förbereda en ny genomgång av eventuell kostnadsökning av projektet.
  Det senare är svårare, främst då Personas av många uppfattas som flummigt teatertrams. Inget kan vara felaktigare! En väl framtagen persona blir den mentala sammansmältningen av mottagarna, en värdefull Mållgan som är ett utmärkt bollplank och mätesticka för att se om framlagda idéer, grafiska lösningar, språkdräkter m.m. passar eller inte.Läs gärna Elisabeth Wartofts utmärkta inlägg om Personas och dess användning i bloggen Om webb!
 4. Tänk på att mottagare inte nödvändigtvis inskränker sig till användare av ditt digitala läromedel.
  Alla projektets intressenter är mottagare, mer eller mindre engagerade i projektet och med mer eller mindre makt att påverka det.
  Se alltså till att projektet fungerar politiskt – förankra, kontrollera, stäm av och få underskrivet av inblandade makthavare så att projektet under sin mognad inte kursändrar för att någon plötsligt får ett infall, får kalla fötter eller bara fnatt.
 5. Och slutligen – reality check!
  Stäm av med testgrupper, med intressenter, med verkligheten att målgrupperna är korrekta. Att Personas känns realistika och målgruppen känner igen sig i dem.

Väl framme vid punkt fem skriver du in allt i sten med eldskrift och ruckar icke på en stavelse – med mindre än att projektet tilldelas femtio procent extra tid och massa resurser! För allt du gör framgent tar sin utgångspunkt i mottagaren, målgrupperna och persona.

Och nu – mot stålarna!

”Manage projects takes courage, strong back bone and a hell of a lot of signatures”

– Okänd

Vill du läsa de andra två delarna i den här artikelserien hittar du dem här.

eLearning Blueprints del 2
eLearning Blueprints del 3

Share Button